ตลาดซื้อขายของออนไลน์ ลงโฆษณาฟรี ปล่อยพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์ สินค้า ทำ Backlink จากบอร์ดได้เลย > ซื้อขายรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ประดับยนต์ อะไหล่

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

(1/1)

gkworkinghard:

กฎหมายบังคับให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันพ.ร.บ.ทุกปี เพื่อคุ้มครองตัวคุณ คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที ซึ่งให้ความคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด


พรบ รถยนต์ ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับเลยไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด
- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง)   30,000 บาท
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   35,000 บาท
คุ้มครองค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง)   80,000 บาท
- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   500,000 บาท
- การสูญเสียอวัยวะ   200,000 - 500,000 บาท
- ค่าชดเชยรายวัน (จ่ายตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)   
200 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

 
*จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
*วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
*วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.viriyah.com/compulsory-motor-insurance/insurance-premium

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version